VIRTU – nyt

VIRTU-projekti (eng. Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands) järjestettiin Suomen ja Viron saaristoalueilla vuosina 2010–2013 EU:n rahoituksella järjestetty projekti, jonka budjetti oli 2 185 370 euroa. Projekti kesti toukokuusta 2010 elokuuhun 2013, ja projektin tavoitteena oli parantaa ihmisten yleistä terveyttää ja sen sosiaalisia tekijöitä. Projektissa olivat mukana mm. Turun ammattiopisto, Tammisaaren kunta, Laurea, ja Naantalin kunta.

Saaristoalueilla on pitkä historia, mutta niiden merkitys ja elinkeinojen tarjoamiskyky on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä, ja nuoret muuttavat pois näiltä alueilta joukoittain. Nykyään saaristolaisten pääelinkeino on yhä harvemmin kalastus, ja suurin osa tuloista tulee turismista. Turismin heikkous tulonlähteenä on tietysti lyhyt sesonki – kesälomakuukausia on vuodessa vain kolme, ja talviturismi on hyvin vähäistä.

Lähtöpisteenä väestökato

Huoli syntyi Suomen ja Viron saaristoalueiden asukkaiden ongelmista, jotka johtuivat väestön muutoksesta sekä poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tavoitteeksi otettiin etenkin vanhempien ihmisten elämänlaadun parantaminen tukemalla terveellistä, turvallista ja sosiaalisesti antoisia elämäntapoja.

Tavat, joilla tavoitteita lähdettiin saavuttamaan, olivat virtuaaliteknologiaan tukeutuvia. Tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Laadukkaan ja kustannustehokkaan virtuaalipalvelun kehittäminen sosiaalisen elämän ja terveyden huoltoa varten saaristossa.

  2. Vanhempien ihmisten tukeminen jokapäiväisessä elämässä kotona, ja heidän elämänlaadun parantaminen sosiaalisen kanssakäymisen ja paremman turvallisuuden avulla.

  3. Sosiaali- ja terveystyöntekijöiden jokapäiväisen työn helpottaminen teknologialla.

  4. Ratkaisujen kehittäminen saariston yleisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmiin rajat ylittävän yhteistyön avulla.

  5. Palvelumallin kehittäminen taloudellisesti kannattaville ja liikutettaville liiketoimintaideoille.

Projekti oli työläs, mutta aikaansaava, ja sen kolmena vuotena ehdittiin tehdä paljon. Järjestelyihin tarvittiin ehdottomasti äänen ja kuvan kanssa toimivia kommunikointivälineitä, jotka piti saada hankittua kustannustehokkaasti.

typical hand-painted mailbox next to a small path in one of the Goteborg ArchipielagoA's islands.

Ratkaisu verkosta

Virtuaalipalvelut vanhuksille saatiin kehitettyä yhteistyössä kuntien kanssa, ja palveluiden tuottamiseen otettiin mukaan myös muita julkisia ja yksityisiä järjestöjä. Palvelut luovutettiin lopulta kunnille heidän hoidettavikseen. Paljon resursseja käytettiin myös henkilökunnan taitojen kehittämiseen uuden teknologian ja palvelumallin kanssa.

Iso osa tutkimustyöstä tehtiin kulutehokkuuteen, tuottavuuteen, sisältöön ja käytettävyyteen liittyen, sekä lisäksi vanhusten ja työntekijöiden virtuaaliseen järjestelemään liittyvien kokemusten kartoittamiseen.

Tärkeää oli myös keskustella eri sidosryhmien kanssa projektin kehittämisestä. Näin saavutettiin tehokkaampi opiskelijoiden ja työntekijöiden tutorointi, seminaarien ja julkaisujen tarpeita vastaava sisältö sekä antoisa vuoropuhelu median edustajien kanssa.

Projektin tulokset alkavat näkyä toki vasta pikkuhiljaa, mutta tässä vaiheessa projektin voidaan sanoa olleen menestyksekäs. Vaikeakulkuisessa saaristossa oli mitä ilmeisintä, että teknologialla oli paljon potentiaalia paitsi tehostaa palveluita ja liiketoimintaa, mutta myös parantaa yksittäisten ihmiselämien laatua, ja näin on myös saatu aikaan.

Leave a Reply

mts_cool