Lahti aloittaa virtuaalikäynnit vanhustenhoidossa

Väestömme ikääntyminen tuo uusia haasteita vanhusten hoitoon ja hoivapalveluihin. Nykyään joka viides suomalainen on yli 65-vuotias, joten aina vain enemmän ja enemmän resursseja kaivataan juuri vanhusten asianmukaiseen kohtaamiseen ja lisääntyneen avuntarpeen hallintaan. Tuntevatko vanhukset olonsa turvalliseksi tässä kiireisessä ja digitalisoituvassa maailmassa? Sitä voikin pohtia, sillä vanhustenhoidossakin siirrytään entistä enemmän virtuaalimaailmaan. Virtuaalikäynnit eivät enää ole vieraita ikäihmisille, sillä useat paikkakunnat ovat lähteneet jo siihen mukaan. Esimerkkeinä mainittakoon Lahti ja Helsinki. Miten tämän tyyppinen hoivamuoto sitten sopii vanhustenhoitoon? Asian tiimoilta on ollut hyvin paljon eriäviä mielipiteitä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin.

Lahti on virtuaalisten hoivapalveluiden edelläkävijöitä

Lahti on aloittamassa virtuaalikäynnit vanhusten luona. Ensimmäinen askel tällä tiellä on se, että vanhuksille ja vammaisille jaetaan tablettitietokoneita virtuaalisia hoivapalveluita varten. Jonkun pitää myös opettaa vanhuksia käyttämään näitä koneita. Toistaiseksi nämä paljon puhutut virtuaaliset hoivapalvelut ovat vielä ilmaisia, mutta jatkosta ei ole mitään varmaa tietoa. Virtuaalipalvelun avulla vanhuksia voidaan muistuttaa syömään päiväruokansa ja ottamaan lääkkeensä ajoissa. Vanhusta voidaan tablettitietokoneen avulla ohjata myös insuliinipiikin ottamisessa. Tällaisesta palvelusta selvitäkseen vanhusten pitää olla kohtalaisen hyväkuntoisia. Virtuaalikäynneissä on tiettyjä rajoitteita, eivätkä ne sovi esimerkiksi muistisairaille. Tämän tyyppisillä virtuaalipalveluilla Lahden kaupunki pystyy vuodessa säästämään 55 000 – 60 000 euroa. Pilottivaihetta on kestänyt vuoden ajan. Sitä on toteutettu kymmenen asiakkaan kanssa.

Virtuaalipalvelut vanhusten hoidossa

Lisäävätkö tällaiset virtuaalipalvelut vanhusten yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä? Heille päivän ainoa ihmiskontakti saattaa tapahtua tablettitietokoneen avulla. Kuka pitää kädestä kiinni, kun heitä pelottaa tai kun he muuten vain kaipaavat lähimmäisen kohtaamista? Tässä omaisilla on suuri merkitys, mutta kaikilla vanhuksilla ei ole lapsia tai lapsenlapsia, jotka käyvät heitä tervehtimässä. Tarkoitus on, että vanhukset heille annettujen tablettien avulla, pystyvät pitämään yhteyttä myös muihin vanhuksiin ja omiin sukulaisiinsa. Tällaiset virtuaalipalvelut vanhusten hoidossa jakavat mielipiteitä. Nämä uudenlaiset toimintamallit sopivat hyvin tukipalveluksi, kun suuret ikäluokat ikääntyvät ja palvelua tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa. Virtuaaliset palvelut eivät korvaa kotikäyntejä, mutta niiden avulla saadaan tärkeää tietoa vanhusten voinnista sekä päivittäisistä askareista.

 

Leave a Reply

mts_cool