Ikäihminen voi hoitaa läheisensä hautauspalvelut etäyhteyksin

Ikäihmiselle läheisen menettäminen on erityisen raskas kokemus. Erityisesti läheisen äkkikuolemasta selviytyminen voi olla haastavaa, sillä äkkikuolemaan ei ole osannut varautua. Myös oma terveys saattaa olla heikko ja oma, tuleva kuolema saattaa mietityttää, joten läheisen hautauspalveluiden ja muiden läheisen kuolemaan liittyvien muodollisuuksien hoitaminen voi tuntua ikäihmisestä erityisen raskaalta taakalta. Onneksi on olemassa hautauspalveluita, jotka ottavat asiakkaansa tilanteen huomioon aivan erityisellä otteella, ja tarjoavat asiakkailleen jopa mahdollisuutta hoitaa läheisensä hautauspalveluiden tilaaminen ja suunnittelu etäyhteyksien välityksellä!

Hautauspalveluita etäyhteyksin

Lavendla on hautauspalveluita tarjoava yritys, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hoitaa hautauspalveluihin liittyvät yhteydenotot etäyhteyksin. Tämä on erityisen hyvä vaihtoehto ikäihmiselle, jolle liikkuminen paikasta toiseen on haasteellista, ja joka on surun murtama vaikean elämäntilanteen kohdatessa. Lavendla palvelee surun kohtaamia asiakkaita ympäri Suomen. Jos olet kotoisin esimerkiksi Vantaalta, kannattaa sinun valita Lavendlan yhteystiedoista hautaustoimisto Vantaa ja ottaa suoraan yhteyttä sen rautaisiin ammattilaisiin. Etäyhteyksien välityksellä kuolleen läheisen omainen voi kertoa toiveensa läheisen hautaamisen suhteen jopa vuodeosastolta käsin. Samalla Lavendla voi tarjota palveluita myös esimerkiksi edesmenneen henkilön omaisuuden jakoa silmällä pitäen. Läheisen kuolemasta aiheutuu hänen omaiselleen monia juridisia velvollisuuksia, joita ikäihmisen voi olla vaikeaa hoitaa itsenäisesti. Tällöin Lavendlan apu ja tuki tulee todella tarpeeseen. Samalla ikäihminen saa kuitenkin olla itse myös aktiivinen toimija, sillä Lavendla ottaa hänen toiveensa ja tarpeensa huomioon toiminnan jokaisessa vaiheessa.

On tärkeää tiedostaa jokaisen suruajan erilaisuus ja pitkän kokemuksensa myötä Lavendla on tottunut kohtaamaan surevia omaisia yksilöllisellä ja aidolla otteella. Sen palvelu on lämminhenkistä ja sen tarjoama neuvonta räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lavendlan tavoitteena onkin tehdä vaikeasta tilanteesta yhdessä asiakkaan kanssa edes hieman helpompi.

Nettitaitojen merkitys

Tällaiset haastavat tilanteet ovat osoitus siitä, kuinka tärkeää on opettaa ja ylläpitää ikäihmisille perusnettitaitoja. Vaikka harjoittelu voi alussa tuntua haastavalta, on taidoista monissa tiukoissa paikoissa hyötyä. Verkkoyhteyksien kautta esimerkiksi Lavendla hautaustoimisto Vantaa on helposti ikäihmisen saavutettavissa. Samalla ammattimainen tuki ja turva on vain muutaman klikkauksen päässä.

Monelle ikäihmiselle on erittäin tärkeää, että hänen edesmennyt läheisensä haudataan mahdollisimman arvokkaasti ja että hän saa ansaitsemansa kunnioitusta hänelle järjestetyssä muistotilaisuudessa. Monen ikäihmisen kohdalla nämä ovat niin tärkeitä asioita, että niissä onnistuminen voi auttaa merkittävällä tavalla oman surutyön työstämistä ja oman elämän jatkamista. Surun työstäminen voi auttaa ikäihmistä nauttimaan omasta jäljellä olevasta elämästä. Vaikka ikäihmisen omakin elämä alkaisi jo olla ehtoopuolella, on silti tärkeää huolehtia hänen elämänsä viimeisten vuosien laadukkuudesta ja mielekkyydestä – ja juuri tässä Lavendla voi auttaa!

Leave a Reply

mts_cool