Palveluita vanhuksille, jotka haluavat asua kotona

Moni ikäihminen haluaa asua niin pitkään kuin mahdollista omassa kodissa. Koti on osa omaa identiteettiä ja elämänhistoriaa ja vanhusten asuminen mahdollisimman pitkään omassa kodissa on myös valtion ja kuntien päämäärä. Suomessa tämä toteutuukin hyvin, sillä tänä päivänä arvioidaan noin 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä vanhuksista asuvan kotona.

Kotona asumisen turvaamista tukee myös lainsäädäntö, jonka mukaisesti vanhuksella on oikeus saada apua ja tukea asumiseensa. Hän voi hakea sekä kunnallista, yksityistä että vapaaehtoisapua. Kotona saatetaan tarvita myös muutostöitä sekä apuvälineitä, jotta siellä olisi turvallista asua omien voimien vähetessä ja terveydentilan muuttuessa. Niin sanottu vanhuspalvelulaki varmistaa, että ikäihmiset saavat yksilöllistä ja tasavertaista huolenpitoa ja hoitoa koko maassa. Lisätietoa ikäihmisille suunnatuista eri palveluista tarjoaa esimerkiksi Ikääntyvän palveluopas.

 

Kotihoidon tarjoamat edut

Kotihoidoksi kutsutaan kotiin saatavaa kunnallista apua. Sen palveluita ovat apu arkiaskareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Näitä tulevat kotiin tekemään kotiavustajat, lähihoitajat sekä Person Doing Shopping For Elderly Neighbourkodinhoitajat. Sairaanhoitajat taas tekevät kotisairaanhoitoa ja kuntoutusta ja tämä tapahtuu lääkärin lähetteellä. Tarjolla on myös tukipalveluita, kuten siivous-, ateria-, turvapalvelu-, kauppa- ja kuljetusapua. Kotihoitoa voi hakea ottamalla yhteys kotikunnan vanhusten kotihoitoyksikköön.

Kuntien lisäksi palveluita voi saada myös yksityisiltä palveluyrityksiltä sekä järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Palveluyritysten tarjonta vaihtelee suuresti kunnasta riippuen kuten vapaaehtoinen järjestötoimintakin. Yksityisten palveluyritysten maksut voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä ja tämä onkin lisännyt näiden palvelujen suosiota.

Tätä kunnallisen kotihoidon ulkopuolista apua voi käyttää tekemään raskaampia kotitöitä tai auttamaan ajanvietossa. Se voi olla esimerkiksi tietokoneen ja television asennusapua tai teatterissa käymistä, ulkoilua tai jalkahoitoa. Näiden palvelujen tarjoajia löytyy keskitetysti esimerkiksi Elias.fi-nettitorilta.

Muutos- ja korjaustyöt

Ikäihmisen koti saattaa tarvita myös muutostöitä, jotta asuminen olisi turvallista. Kunnilta voi hakea avustusta näihin kodin muutos- ja korjaustöihin ja avustus myönnetään sosiaalisin perustein. Huimaus ja heikentynyt näkö ovat yleisimpiä loukkaantumisen syitä. Turvallisuuden tunnetta on kuitenkin helppo lisätä yksinkertaisin toimenpitein, kuten lisäämällä valaistusta, poistamalla liukkaat matot ja törröttävät matonkulmat sekä irtojohdot. On mahdollista myös asentaa luiskia ja ramppeja ja huoneisiin kahvoja sekä tietysti varmistaa, että jalassa on turvalliset kengät, esimerkiksi Ecco-kengät.

Kunnat tarjoavat myös palvelusetelin, jolla kunnat sitoutuvat maksamaan tietyn osuuden yksityisten tarjoamista palveluista. Ikäihminen voi itse tai omaisen tai kodinhoitajan avustuksella valita mieleisensä palveluntarjoajan. Palveluseteliä jakavat terveyskeskukset ja sosiaalivirasto ja sen käytöstä voi myös kieltäytyä, jolloin saatavilla on vaihtoehtoisia palveluja.

Leave a Reply

mts_cool