Ikädigiä!

Vanhukset ja digitaaliset sovellukset saattavat ensi alkuun tuntua haastavalta yhdistelmältä. Kun asiasta ottaa selvää, voi huomata, että digitaalisista sovelluksista on monin tavoin apua myös iäkkäämmille. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka ikäihmisille suunnatut digisovellukset voivat auttaa edistämään vanhusten hyvinvointia.

Pidempään kotona digisovellusten avulla

Laadukkaiden ikäihmisille suunnattujen digisovellusten ja -palveluiden avulla vanhukset voivat asua entistä pidempään kotona. Kun apua tai keskusteluseuraa on saatavilla yhdellä napin painalluksella avun saaminen helpottuu ja nopeutuu ja vanhuksen kotona asumisen turvallisuus paranee. Laadukkaan sovelluksen tai virtuaalisen palvelun avulla myös hoitohenkilökunta voi tarvittaessa saada vanhuksen kiinni vaikkapa tarkistaakseen, että kaikki tämän kotona on kunnossa ja, että hän on varmasti syönyt aiemmin päivällä toimitetun lounaan.

Digillä yksinäisyyttä vastaan

Moni vanhus kokee elämänsä yksinäiseksi. Heidän lapsensa saattavat olla kiireisiä ruuhkavuosien tai haastavan työn vuoksi, minkä lisäksi vanhuksen läheiset saattavat asua kaukana. Erilaiset digitaaliset sovellukset voivat kuitenkin tarjota tälle seuraa. Tulevaisuudessa digitalisaatio onkin todennäköisesti entistä tärkeämpi väline myös vanhusten kanssa käytävässä kommunikaatiossa.

Vaikka ikädigin ja virtuaalipalveluiden avulla voidaankin lievittää vanhusten yksinäisyyttä, tulisi aina muistaa, etteivät ikädigisovellukset, virtuaalipalvelut tai robotit voi koskaan täysin korvata toisen ihmisen, tai edes eläimen, läheisyyttä. Myös vanhus tarvitsee kosketusta sekä sosiaalista kanssakäymistä eikä tätä pitäisi koskaan unohtaa, vaikka erilaisten virtuaalisten palveluiden kautta vanhukseen saataisiinkin monta kertaa päivässä luotua näkö- ja keskusteluyhteys. Moni keski-ikäinen taitaakin pelätä sitä, että heidän ollessaan vanhuksia, hoidosta vastaavat robotit, jotka kyllä luultavasti osaavat vaihtaa vaipat ja tarjoilla ruuan, mutta jotka eivät kykene inhimilliseen kanssakäyntiin ja kommunikointiin.

Äänikirjoista lukukaveri ja suoratoistopalveluista viihdettä

Äänikirjat sopivat monien vanhusten ajanvietteeksi ja niitä löytyy laaja valikoima erilaisista digisovelluksista. Osalla vanhuksista näkökyky on jo sen verran huono, että lukeminen saattaa olla haastavaa tai jopa mahdotonta. Tällöin äänikirjat voivat korvata sen, ettei oma lukeminen tahdo enää onnistua tai ettei kenelläkään ole aikaa lukea ääneen. Vanhusta kiinnostavat tarinat tuovat päivään mukavaa sisältöä ja saavat ajan kulumaan. Myös erilaisista suoratoistopalveluista, kuten Netflixistä, voi löytää vanhusta kiinnostavaa katsottavaa. Näin tämän ei tarvitse muistaa, milloin hänen suosikkiohjelmansa alkaa, vaan hän voi valita itselleen mieluisaa sisältöä juuri silloin, kun haluaa.

Käyttäjäystävällisyys on tärkeää ikädigisovellusten suunnittelussa

Kun digisovelluksia suunnitellaan ikääntyville, on niistä kehitettävä mahdollisimman helppokäyttöisiä, jotta ne vastaavat vanhusten tarpeisiin. Isompi näyttöruutu ja helppolukuiset fontit ovat tärkeitä vanhuksille suunnatuissa sovelluksissa. Painikkeiden tulee olla riittävän suurikokoisia ja helposti toisistaan erotettavia, jotta tämä pystyy kiihtyneessäkin tilassa ne näkemään ja käyttämään näppärästi haluamiaan painikkeita. Käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys ovat erityisen tärkeitä, sillä moni vanhus ei ole tottunut käyttämään digilaitteita ja muita teknisiä sovelluksia.

Erityisesti vanhuksille tarkoitettujen erilaisten digisovellusten ja muiden virtuaalisten palveluiden suunnittelu ja toteutus kehittyy jatkuvasti. Tämä vaatii yrityksiltä suuria ponnistuksia, kuten taloudellisia investointeja. Monissa tilanteissa yritykset joutuvat turvautumaan yrityslainaan, joita on helppo vertailla sivustolla https://qred.com/fi/ omalle yritykselle sopivan vaihtoehdon löytämiseksi. Vanhuksille suunnattujen virtuaalisten palveluiden suunnittelu vaatii rahan lisäksi myös innovatiivista työotetta ja kykyä asettua asiakkaan, eli vanhuksen asemaan.

Leave a Reply

mts_cool