Virtuaaliset vanhustenhoitopalvelut

Monet vanhukset kokevat olevansa yksinäisiä, ja saattavat jopa kokea olonsa turvattomaksi. Usein vanhukset haluavat myös asua omassa kodissaan niin kauan kuin mahdollista, vaikka kaikkien asunnot eivät välttämättä sovellu tähän kovin hyvin. Osa vanhuksista asuu yksin jopa sellaisissa asunnoissa, joissa ei ole sisävessaa tai juoksevaa vettä.

Samaan aikaan monet vanhuksen omaisista ovat huolissaan läheisestään ja tämän pärjäämisestä. Kiireinen työelämä, lasten harrastukset ja muut arkiset askareet saattavat kuitenkin tehdä omaisten elämästä niin kiireistä oravanpyörää, että moni ruuhkavuosia elävä omainen ei ehdi auttaa läheistä vanhusta niin paljon kuin toivoisi. Välimatkakin saattaa olla kovin pitkä, jos omainen on vaikkapa muuttanut aikoinaan työn tai koulutuksen perässä kotipaikkakunnaltaan muualle Suomeen.

Omaiset saattavat kokea syyllisyyttä vanhuksen tilanteesta

Tilanne saattaa aiheuttaa omaisessa voimakasta syyllisyyden ja riittämättömyyden tunnetta. Vanhusten ei välttämättä ajatella olevan kaikista teknologiatietoisin kansanosa, mutta nyt tilanteeseen on lähdetty hakemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja erilaisten virtuaalisten vanhustenhoitopalveluiden kautta. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka virtuaaliset vanhustenhoitopalvelut voivat esimerkiksi tukea yksinasuvaa vanhusta, ja tarjota hänelle tukea ja turvaa.

Joissakin tilanteissa vapaaehtoisten lisäpalveluiden käyttö voi olla sen verran kallista, että erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vertailu https://www.freedomrahoitus.fi/ -sivuston kautta saattaa joskus olla tarpeellista. Tällöin rahoitusmahdollisuuksien vertailu, sekä erilaisten vaihtoehtojen kilpailuttaminen on tärkeää, ja moni vanhuksen omainen onkin valmis näkemään tämän vaivan helpottaakseen ja tuodakseen lisäturvaa läheisen vanhuksen elämään.

Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla ja miltä virtuaalisen hoivatyön tulevaisuus näyttää?

Perinteisen hoivatyön on todettu olevan tilastojen valossa joissain tilanteissa tehotonta ja kallistakin. Hoitotyön kohdistaminen oikein, ja tilanteiden huomaaminen on haastavaa ja vie resursseja. Tämän lisäksi viime aikoina uutisotsikoihin on päätynyt uutisia, joiden mukaan vanhukset ovat jääneet tarvittavaa hoitoa vaille, tai ei olla huomattu vanhuksen tilannetta tai hoidontarvetta. Nyt näiden ongelmien korjaamiseksi ja lisätueksi haetaan apua erilaisten innovatiivisten keinojen kautta ja virtuaalisen hoivan tarjoaminen on yksi vaihtoehto, jota yritetään kehitellä eteenpäin.

Tällainen hoiva voisi parhaimmillaan tukea vanhusten asumista kotona, mikä voisi auttaa parantamaan vanhusten elämänlaatua. Suuri osa vanhuksista haluaa elää omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista, ja virtuaalinen hoivatyö voisi tuoda tällaiseen tilanteeseen uudenlaista turvallisuudentunnetta. Myös pitkien välimatkojen ollessa kyseessä voisi virtuaalihoito tuoda lisäapua vanhusten kotihoidon tueksi.

Nykyisin virtuaalisen hoivan puolella on saatavilla esimerkiksi vanhuksille suunnattu Contact Center, johon kuuluu kuvallisen turvapuhelimen tai tavallisen turvapuhelimen käyttö, minkä kautta vanhuksen on mahdollista saada tarvittaessa yhteys auttaja-partioon. Hoitajien on mahdollista nähdä sekä potilas että potilaiden tiedot älypuhelimen kautta, eli esimerkiksi asiakkaan verikokeiden tulokset on mahdollista tarkistaa älypuhelimesta.

Virtuaalihoidon on todettu esimerkiksi vähentäneen vanhusten kaatumisia. Kokeilukäytössä on ollut myös esimerkiksi sähkömagneettinen karkailua ehkäisevä kello, ja hoivakodeissa on kokeiltu robottia virikkeellisen toiminnan ylläpitäjänä. Robottia on käytetty esimerkiksi taukojumpan vetämiseen. Toisaalta virtuaalinen vanhusten hoiva on Suomessa vielä alkutekijöissään. Tulevaisuudessa sen merkitys tulee todennäköisesti korostumaan, ja sen kehitystyö onkin tällä hetkellä erityisen tärkeää.

Millaisia positiivisia asioita liittyy vanhusten virtuaalihoivaan?

Vanhusten virtuaalihoivaan liittyy monia positiivisia asioita. Ensinnäkin tabletin kautta potilaan ääni ja kuva tilanteesta saadaan kuulumaan kauas, helposti ja nopeasti. Asiakkaiden kokemukset virtuaalisesta hoidosta ovat olleet pääosin positiivisia, samoin vanhusten omaisten.

Teknologia tulisikin nähdä mahdollisuutena auttaa hoitajaa – eikä sen tarkoitus olekaan korvata häntä kokonaan. Teknologisten ratkaisujen avulla on mahdollista kohdistaa entistä paremmin inhimillisten resurssien käyttöä, ja tilanteiden hoitamisesta tulee entistä kevyempää.

Leave a Reply

mts_cool