Vanhustenhuolto osa-aikaisena työnä

Vanhustenhuolto on alana jatkuvasti kasvava väestörakenteen vanhetessa. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän hoitohenkilökuntaa, jotta kaikista saadaan huolehdittua. Myös tekniikan kehitys voi auttaa tässä asiassa. Virtuaaliset hoitopalvelut ovat jo nykyään mahdollisia toteuttaa. Virtuaalinen hoito tehostaa käytettävissä olevia resursseja ja auttaa myös vanhuksia.

Ei poista ihmiskontaktia

Virtuaaliset hoitopalvelut eivät välttämättä tarkoita ihmiskontaktin loppumista kokonaan. Virtuaalinen hoitopalvelu voi olla yksinkertaista seuranpitoa ja lääkkeiden oton muistuttamista. Se voi auttaa vanhuksia pysymään kauemmin itsenäisenä, joka on kaikkien etu. Virtuaaliset hoitopalvelut voisivat toimia hyvin tavallisten kotikäyntien rinnalla. Vanhukset voisivat matalammalla kynnyksellä saada apua ongelmiin, jotka eivät vaadi fyysistä työtä. Virtuaalisia palveluja voi käyttää myös sosialisointiin, sillä monet vanhukset ovat yksinäisiä, mikä voitaisiin estää. Ihannetilanteessa virtuaaliset hoitopalvelut olisivat sen tarjoajalle edullisia, koska liikkumisen tarvetta ei olisi. Yksi työntekijä pystyisi yhden työpäivän aikana huolehtimaan useammasta vanhuksesta, kuin nykyään.

Vanhukselle virtuaalinen palvelu olisi halvempi ja tarjoaisi enemmän matalan kynnyksen palveluita. Palvelut voisivat olla esimerkiksi pankkiasioiden hoitoa tai pelkästään vain keskustelua.

Mahdollisuus lisätuloihin

Yrittäjälle virtuaaliset hoitopalvelut luovat uuden mahdollisuuden. Ala on vielä alkutekijöissään ja virtuaalisille palveluille olisi paljon kysyntää. Aluksi vanhusten tutustuttaminen esimerkiksi tietokoneisiin ja Skypeen voi olla haasteellista, mutta ajan kanssa sekin onnistuisi. Työn teko on helppoa, ja laskutuksen voi hoitaa osoitteessa frilansfinans.fi, joka huolehtii kaikesta byrokratiasta ja paperityöstä. Yrittämiseen tarvitsee vain oman tietokoneen, jossa on web-kamera.

Mistä aloittaa?

Ensimmäinen askel on oman toiminnan mainostaminen, jotta ihmiset tulevat tietoiseksi palvelustasi. Hyvä keino on kiertää esimerkiksi vanhuksille tarkoitetussa yhdistyksissä, jotta saadaan tavoitettua mahdollisimman monta potentiaalista asiakasta. Tarjoamasi palvelu voi esimerkiksi sisältää tietokoneen mikäli sitä ei ole, sen käytön opetuksen ja sitten jonkin viestintäpalvelun käytön, esimerkiksi Skypen. Aloituspaketista ei kannata keskittyä voiton maksimointiin, vaan se voi olla täysin ilmainen. Tärkeintä on, että asiakkaat kokevat toiminnan mieluisaksi ja mahdollisimman helpoksi. Tämän takia kannattaakin suosia mahdollisimman helppoja tietokoneita ja ohjelmistoja. Vastaavasti voit myös luoda oman nettisivun palvelulle, jossa on erilaisia toimintoja. Keskeistä palveluissa tulisi olla se, että asiakkaat näkevät kasvotusten henkilön, kenen kanssa ovat tekemistä. Tämä luo kontaktista paremman, kun tiedetään olevan kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa.

Palvelut

Tarjoamasi palvelut voivat olla monenlaisia. Omaa luovuutta saa käyttää, ja voit keksiä esimerkiksi erilaisia teemoja virtuaalisille tapaamiselle. Toisaalta palvelut voivat olla aivan perus elämää helpottavia, esimerkiksi muistisairaan kanssa toimiminen saattaa olla arkipäivällisten asioiden muistuttaminen ja huolehtiminen. Palvelu voi myös yhdistää asiakkaita. Ryhmäpuhelut ja istunnot tuovat yhteisöllisyyttä ja voivat piristää monen päivää.

Kenelle?

Virtuaalisen vanhustenhoidon voi periaatteessa perustaa kuka vain. Tietyt palvelut vaativat koulutusta, ja onkin hyvä tietää mitä asioita voi tehdä ilman koulutusta. Yksinkertaisen seurapalvelun ylläpitämiseen ei kuitenkaan tarvita ylimääräistä koulutuksia, joten siihen voi ryhtyä esimerkiksi opiskelijat tai muut pätkätyön tarpeessa olevat. Työ voi olla jonain päivänä henkisesti raskasta, mutta kuten vanhustenhuoltoalalla on yleistä, myös todella palkitsevaa. Lähimmäisten auttamisesta tulee aina hyvä mieli, ja parhaassa tapauksessa tekemäsi työ ei edes tunnu työltä. Mikäli haussa on matalan kynnyksen työ, tätä on syytä harkita.

Leave a Reply

mts_cool